Informacja o sklepie

wodneBHP.pl
Ogrodowa 19
58-306 Wałbrzych

Zadzwoń do nas:
74 840 35 97

Grupa Konsultingowo – Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna

58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 19

tel. +48 74 8415519

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38. Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.

www.wodnebhp.pl

mail. sklep@wodnebhp.pl

Kontakt z nami

opcjonalne

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu zgodnie z Polityką prywatności.